Børnehuset Kærnen

Børnehuset Kærnen er beliggende på Niels Kjeldsens Vej 44 i Holstebro, tæt på kasernen, Sønderlandsskolen, sportspladsen og militærskoven.

Et stærkt fællesskab

Børnehuset Kærnen er en integreret institution, med plads til 36 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer og 40 børnehavebørn. Børnehuset Kærnen er en del af Midtbyens Børnehus som består af 4 afdelinger. At være et område som Midtbyens Børnehus, betyder at vi er 4 afdelinger med fælles ledelse. Sammen er vi et stærkt fællesskab, men vi prioriterer også at bevare de små enheder, hvilket giver tryghed og nærvær for børnene. Ud over Børnehuset Kærnen, er Vuggestuen Platanvej, Skovbørnehaven Nibsbjerghus og Børnehaven Helgolandsgade også en del af Midtbyens Børnehus.

Madordning

Vi har frokostordning, som man bliver en del af når ens barn er meldt ind i institutionen. Vi har en ernæringsassistent der laver maden og vi følger Holstebro Kommunes kostpolitik samt de 7 kostråd. Der vil være mulighed for at børnehave børnene engang i mellem kan være med i køkkenet, hvor de kan opleve og være med i hvordan maden tilberedes og anrettes.

Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter

Til formiddag- og eftermiddag har vi en forældrearrangeret madordning, som er en frivillig madordning. Her serveres frugt og brød eller lignende formiddag og eftermiddag. I skal altså ikke medbringe mad til jeres barn, med mindre i vælger ikke at være med i formiddags- og eftermiddagsordningen. Læs mere om madordninger og takster

Dagligdagen i vuggestuen

Kl. 6.15 åbner vuggestuen sammen med børnehaven, hvor vi serverer morgenmad frem til kl. 7.00.
Kl. 7.45 / 8.00 går vi ud på vores grupper.
Kl. 8.30 spiser vi knækbrød og frugt.
Kl. 9.00 starter formiddagens aktiviteter.
Kl. 10.30 spiser vi frokost. (Kan være anderledes for de yngste)
Efter frokosten puttes mange af børnene. (Kan også være anderledes for de yngste – vi tager selvfølgelig individuelle hensyn)
Kl. 14.00 spiser vi frugt og eftermiddagsmad.
Kl. 15.30 begynder grupperne at samles med børnehaven.
Kl. 16.30 lukker vuggestuen.
Om fredagen lukker vuggestuen kl. 15.45.

Dagligdagen i børnehaven

Kl. 6.15 åbner børnehaven sammen med vuggestuen, hvor vi serverer morgenmad frem til kl. 7.00.
Kl. 7.00 - 8.00 går vi i børnehaven. Formiddagen bruges på samling, aktiviteter og tur ud af huset.
Kl. 10.45 spiser vi frokost. Efter frokosten er der mulighed for en lur for de yngste, mens de ældste leger på legepladsen.
Kl. 13.30 - 14.00 starter vi med at spise frugt.
Kl. 16.30 børnehaven samles med vuggestuens børn.
Kl. 16.45 lukker børnehaven.
Om fredagen lukker børnehaven kl. 15.45.

Hvad skal medbringes til mit barn?

Som forældre skal I sørge for at barnet har skiftetøj, samt overtøj efter årstiden både i vuggestue og børnehave. I vuggestuen har vi krybber og barnevogne som børnene sover i, alt efter alder og behov. Vi har dyner, puder, seler, bleer mm. I børnehaven har vi madrasser samt dyner og puder hvis barnet har brug for en middagssøvn. Hvis barnet bruger ble når det starter i børnehave, skal man selv medbringe bleer. Om sommeren følger vi rådene fra Sundhedsstyrelsen om solbeskyttelse og der informeres i institutionen.

Hvordan melder jeg mit barn ind i vuggestuen og børnehaven?

Du kan skrive dit barn op til vuggestue allerede den dag det bliver født. Læs mere om at skrive barnet op her
At være en integreret institution betyder at der automatisk tilbydes en plads i børnehaven, når barnet stopper i vuggestuen.
Når dit barn er meldt ind i institutionen, vil vi tage kontakt til jer. Den første kontakt sker ved at vi sender et velkomstbrev til jer via digital post. Her vil vi informerer om hvilken stue dit barn skal på, samt andre praktiske informationer. I velkomstbrevet vil der fremgå et telefonnummer til personalet på stuen, hvor I kan aftale tid til et besøg.
Barnet starter i børnehave d. 1. i den måned barnet fylder 3 år.

Opstart i vuggestue og børnehave

En helt ny verden åbner sig for barnet når det starter i vuggestue og børnehave, hvilket for nogle børn kan opleves som lidt af en omvæltning. Vi gør alt hvad vi kan, for at give barnet den bedste opstart. Som en del af indkøringen, er det optimalt for barnet, med nogle korte dage den første tid og det er derfor en god ide som forældre, at påregne tid til indkøring. Ved første besøg i vuggestuen kan I aftale nærmere omkring indkøringen med personalet på stuen.

Som integreret institution arbejder vi på tværs af vuggestue og børnehave, b.la. med besøg i børnehaven før opstart. Derudover mødes vi på legepladsen samt arrangere ture ud af huset sammen.

Særlige lukkedage og feriepasning

I Holstebro Kommune er der hvert år 5 uger med fælles feriepasning. Heraf er der 3 lukkedage: 5. juni, 24. og 31. december hvor der ikke er mulighed for pasning. De andre uger er fordelt på året. Læs mere om reglerne for ferie her

I Midtbyens Børnehus vil fællespasningen som udgangspunkt foregå i BUM, Mejdal. Hvis antallet af børn der skal passe er meget få, kan pasningen blive rykket til en anden institution i byen. Der vil i god tid op til hver feriepasningsperiode, blive sendt en forespørgsel i Aula, om behovet for pasning. Vi kan desværre ikke garantere at fx søskendepar, hvor den ene går i vuggestue og den anden i børnehave vil blive passet samme sted, da BUM har vuggestue og børnehave i hver sin bygning.

Mulighed for 35 timers plads

Alle institutioner i Holstebro Kommune har mulighed for at tilbyde en modulplads. Pladsen er til dem der ikke har behov for pasning mere end 35 timer i ugen og dermed får mulighed for nedsat forældrebetaling. Læs mere om modulpladser

I Vuggestuen har vi 6 pladser og i børnehaven 5 pladser. Hvis du ønske en 35 timers plads til dit barn, er du velkommen til at kontakte Anja på tlf.: 9611 5952. Hvis ikke der er en ledig plads, er der mulighed for at blive skrevet op på venteliste.