Midtbyens Børnehus

Vi skaber
rum for
børns trivsel
og udvikling

Børnehaven Helgolandsgade

Fokus på bevægelsesglæde.

Om Helgolandsgade

Børnehuset Kærnen

Integreret institution med egen madordning.

Om Kærnen

Skovbørnehaven Nibsbjerghus

Trivsel, udvikling og læring i naturens rammer.

Om Nibsbjerghus

Vuggestuen Platanvej

Om Platanvej